Micro-Warmtekrachtkoppeling

Micro-Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Aardgas is de belangrijkste energiebron voor de gebouwde omgeving. Het gasverbruik kan significant omlaag worden gebracht door vraagreductie (bv. isolatie) en door gebruik van duurzame energie (bv. zonnewarmte). Tegelijkertijd moet het rendement van verwarmingstoestellen omhoog, want zeker in bestaande bouwwerken is vraagreductie of inpassing van duurzame energie soms moeilijk te realiseren.

Micro-WKK is een voorbeeld van een nieuwe generatie cv-ketel die een hoger rendement uit aardgas kan behalen.

Micro-WKK

Een micro-WKK is een nieuw type cv-ketel die naast warmte ook elektriciteit opwekt. Een micro-WKK werkt net als een conventionele cv-ketel. Op het moment dat er een warmtevraag optreedt, slaat de ketel aan. Naast warmte wordt dan gelijktijdig ook elektriciteit geproduceerd.
Een micro-WKK levert de helft tot driekwart van de gemiddelde elektriciteitconsumptie. De gasinkoop neemt iets toe maar netto bespaart het huishouden op de energiekosten omdat er minder elektriciteit van het net gekocht hoeft te worden.

Warmtekrachtkoppeling, het gelijktijdig opwekken van warmte en elektriciteit, wordt al veel toegepast in grotere systemen, bijvoorbeeld in elektriciteitscentrales of de industrie. Omdat toepassing in huishoudens veel kleiner is spreken we over micro-WKK.

De micro-WKK’s zullen een elektrisch vermogen hebben van circa 1 kW en zullen worden uitgevoerd als combiketel of een ketel in combinatie met een boiler. Een piekbrander zorgt voor pieken in de warmtevraag.
Met een micro-WKK kan een consument een deel van zijn elektriciteitsbehoefte invullen. De rest van de benodigde stroom wordt uit het elektriciteitsnet getapt. Als er stroom over is, kan deze worden teruggevoerd in het elektriciteitsnet.

Voordelen van micro-WKK

Kosteneffectieve energiebesparing

In de afgelopen jaren is gebleken dat WKK één van de meest kosteneffectieve maatregelen is om CO2-emissies te beperken. Naar verwachting zal micro-WKK hierop geen uitzondering vormen omdat het voor de consument economisch aantrekkelijk wordt om een micro-WKK aan te schaffen.

Overige voordelen

Naast energiebesparing en lagere kosten voor de consument biedt de micro-WKK nog meer voordelen:

 • Goed te combineren met duurzame opties, zoals zonneboilers en zonnecellen.
  De productieprofielen van deze technologieën en micro-WKK vullen elkaar goed aan.
 • Beperking transportverliezen op het elektriciteitsnetwerk.
  Bij het transport van elektriciteit van een centrale naar de klant gaat energie verloren. Dit is ongeveer 5% van de getransporteerde elektriciteit. Door elektriciteit lokaal op te wekken, wordt dit verlies vermeden.
 • Ontwikkeling moderne infrastructuur.
  Micro-WKK is één van de bouwstenen van een lokale energievoorziening en biedt energiebedrijven en netbeheerders de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
 • Beperking benodigde investeringen in elektrische infrastructuur.
  Verspreiding van decentrale opwekkers zoals micro-WKK zal er voor zorgen dat minder transport van de elektriciteitscentrale naar de gebruiker nodig is. Hierdoor kunnen investeringen in infrastructuur voor hoogspanning beperkt blijven.

Werking van het WKK-microsysteem WhisperGen

Het WKK-microsysteem WhisperGen bestaat uit een externe verbrandingsmotor (stirlingmotor), die wordt gevoed met aardgas of propaan.

De door de motor geproduceerde warmte wordt gerecupereerd via koelvloeistof in warmtewisselaars en naar een voorraadvat getransporteerd, om te worden gebruikt voor de verwarming van de woning of de productie van warm leidingwater.

De gegenereerde elektriciteit wordt verbruikt door de elektrische apparaten die ter plaatse in gebruik zijn. De overtollige geproduceerde elektriciteit wordt toegevoerd aan het distributienet. Indien u meer elektriciteit verbruikt dan het WKK-microsysteem produceert, kunt u elektriciteit afnemen van het regionale elektriciteitsdistributienet. Geen verlies van efficiëntie, integendeel: u beschikt over een ketel die warm water, verwarming en elektriciteit levert!